• Presidente: D. Marcelino Díaz López
  • Vicepresidente: D. Jorge Millán Giménez
  • Secretario: D. Juan Antonio Estévez Rodríguez
  • Prosecretario: D. María Díaz Díaz
  • Tesoureiro: D. José Ramón García Acuña
  • Protesoureiro: D.ª Silvia Capurro Bauzá
  • Vogais: Dª María García Acuña
    D. Eliseo Carballo Tages
    D. Daniel Zabala Bigorra